Комитет қарамағындағы ұйымдар

ҚР БҒМ ҒК «Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институты»

Қазақстан және Шығыс елдері қарым-қатынасының тарихи-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, өзге аспектілерін зерттейді