1
/ 17

Комитет қарамағындағы ұйымдар

ҚР БҒМ ҒК «Математика және математикалық моделдеу институты» РМК

Институт математика, ақпараттық технология, механика және математикалық моделдеу саласында зерттеу жүргізеді