Комитет қарамағындағы ұйымдар

ҚР БҒМ ҒК «Мемлекет тарихы» ММ

Мақсаты – қазақстандық қоғамда мемлекеттілік сана-сезім мен тарихи біліктілік идеологиясын қалыптастыру