Комитет қарамағындағы ұйымдар

ҚР БҒМ ҒК «Адам және жануарлар физиологиясы институты» ШЖҚ РМК

Адам және жануарлар физиологиясы саласында ғылыми-техникалық, тәжірибелік-конструкторлық зерттеулер жүргізеді