1
/ 16

Комитет қарамағындағы ұйымдар

ҚР БҒМ ҒК «Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институты» ШЖҚ РМК

Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді